+48 667 67 00 13   | +48 667 900 581 (Salon Warszawa)

przekazywana na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”)


 1. Administratorem podanych danych osobowych jest spółka Warszawska Fabryka Platerów Hefra S.A. z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Żeglarska 8.
 2. W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z funkcji rejestracji w systemie za pośrednictwem serwisu Google, Facebook lub LinkedIn, Pani/Pana dane zostaną nam przekazane na Pani/Pana żądanie przez operatora tego serwisu. Dane przekazane nam to Pani/Pana imię, nazwisko, adres e-mail i zdjęcie profilowe.
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności konta w sklepie internetowym oraz w celu przyjmowania zamówień na towary i usługi oferowane w sklepie i realizacji tych zamówień – przewarzanie Pani/Pana danych w tych celach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności konta w sklepie internetowym oraz nabywania oferowanych przez nas towarów lub usług.
 4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać również w celu wystawienia faktury VAT oraz spełnienia ciążących na nas obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie wskazanych danych, w zakresie umożliwiającym wystawienie faktury VAT i przechowywanie tej faktury VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej.
 5. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana chęci otrzymywania od nas informacji handlowej na adres e-mail lub na telefon, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu kierowania do Pani/Pana naszej informacji marketingowej za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji – przewarzanie Pani/Pana danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu naszych produktów i usług.
 6. Ponadto Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celu udowodnienia , że nasze działania marketingowe wobec Pani/Pana były zgodne z prawem – przewarzanie Pani/Pana danych w tych celach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tj. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na obronie przysługujących nam praw.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z nami w zakresie i w celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, w tym w szczególności dostawcom sprzętu, oprogramowania i usług programistycznych, usług hostingu i prezentacji stron internetowych, a także w obszarze usługowym tj. bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie lub marketingowe.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez czas realizacji łączących nas umów, a po ich wykonaniu, przez okres przedawnienia się roszczeń z tych umów. w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu utraty podstawy do ich wykorzystywania przez nas w tych celach, a następnie przez okres, w jakim może wystąpić konieczność udowodnienia, że nasze działania marketingowe wobec Pani/Pana były zgodne z prawem.
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach marketingowych
 11. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 12. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez nas danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na nasz adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]