+48 667 67 00 13   | +48 667 900 581 (Salon Warszawa)

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie i prawach konsumenta, Kupujący, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę pięćdziesięciu złotych;

Nie dotyczy to jednak towaru, na który zlecona była usługa grawerowania;

W przypadku skorzystania z takiego prawa, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu: [email protected];

Wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy, doręczany konsumentowi wraz z przesyłką, stanowi załącznik nr 2 Regulaminu.